Thông tin liên hệ

Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Minh Khai

Minh Khai- Hoài Đức
02433669793
c1minhkhai-hd@hanoiedu.vn

Cám ơn quý khách đã gửi ý kiến. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất !

Dấu * là phần không được để trống
Thông tin liên hệ

Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Minh Khai

Minh Khai- Hoài Đức
02433669793
c1minhkhai-hd@hanoiedu.vn

Cám ơn quý khách đã gửi ý kiến. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất !

Dấu * là phần không được để trống