Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, hàng năm, nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Liên đội trường tiểu học Minh Khai luôn tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam với mong muốn nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho học sinh.